Новини

В навечерието на 8-ми март – женско надмощие на белошипите ветрушки от колонията в Левка

В навечерието на 8-ми март – женско надмощие на белошипите ветрушки от колонията в Левка

08.03.2019
В навечерието на 8-ми март 4 женски белошипи ветрушки и само два мъжки индивида регистрира екипът на Зелени Балкани край село Левка.
 
След като първата белошипа ветрушка (мъжкия BFZ) се завърна от миграция още на 22-ри февруари, числеността на птиците в създадената от Зелени Балкани колония на вида постепенно се увеличава. В района на село Левка в Защитената Зона Сакар, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000, експертите на организацията установиха вече наличието на поне 6 птици от редкия вид соколчета.
 
Интересното през тази година е, че женските птици са два пъти повече от мъжките – 4 женски индивида и само два мъжки! Обикновено през изминалите години, след като гнезденето на вида бе възстановено в България от Зелени Балкани в рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360 по програма LIFE на ЕС, тенденцията при новозавърналите се птици от миграция бе точно обратното. За същия период от годината съотношението на мъжките към женските птици е 2 към 1, или дори 3 към 1.
 
Към момента обаче екипът ни преброи вече общо 15 соколчета. Още не знаем от какъв пол са, така че има време тенденцията на повече мъжки завърнали се от дългото пътуване да се запази и тази година.
 
А колко ли птици общо ще се завърнат в района на ,,родната“ колония и ще заемат гнездилките, поставени от Зелени Балкани с цел осигуряване на места за гнездене за тези редки и грациозни соколчета, предстои да разберем...
 
 
За контакти :
Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.org