Видове дарения

КОРПОРАТИВНИ ДАРЕНИЯ

Корпоративните дарения са дарения на фирми или компании, насочени в случая към природозащитни дейности. Корпоративните дарения са чудесна възможност Вашата компания/фирма да даде своя принос, за решаването на общественозначими проблеми, като загубата на биоразнообразие, унищожаването на горите и пр. Корпоративните дарения са също така добра възможност за реклама и повишаване на престижа в обществото на Вашата фирма. 

Прочети повече ...

ЦЕЛЕВИ ДАРЕНИЯ

Вие можете да дарите средства за изработването на волиери, платформи за гнездене, къщички за птици и пр., като по този начин пряко подпомогнете опазването на природата. Тук са изброени някои възможности, но вие също можете да предложите своите идеи. Този вид дарения са и добра възможност за реклама на фирми или организации, чиято помощ може да бъде популяризира от нас по различни начини

Прочети повече ...

ДАРЕНИЯ “В НАТУРА”

Природозащитните дейности и работата за опазване на биоразноoбразието са свързани с много и разнообразни инструменти, консумативи и материали (оптична техника, облекла, лагерно оборудване, инструменти, литература и пр.) Вие може да направите такива “дарения в натура”, които да се ползват за дейностите ни

Прочети повече ...

ДАРЕНИЯ ПО ВЕДОМОСТ

Даряването по ведомост е начин за финансово подпомагане на избрана кауза директно от заплатата. Идеята много хора да даряват малки средства, но редовно, има дългогодишна история и набира все повече последователи през последните години. Водещо е разбирането, че заедно, малките суми могат да решават проблеми, и че хората са готови да даряват, защото виждат смисъла в дадена кауза и разбират как са изразходвани средствата.

Прочети повече ...

ДОПЪЛВАЩИ ДАРЕНИЯ

Тази форма на благотворителност е изключително подходяща за прилагане едновременно с формата за Дарения по ведомост. Допълващите дарения са интересен начин работодателите да насърчат към благотворителност и филантропия служителите и колегите си, като в същото време декларират своята социална отговорност. Всяко дарение от служител се допълва от работодателя/фирмата, като по този начин се удвоява подкрепата за съхраняване на българската природа.

НЕФИНАНСОВ ПРИНОС И ДОБРОВОЛЧЕСТВО

Освен чисто "материалните неща" - средства и предмети, Вие може да дарите своето свободно време или познания в определена област. На практика това е форма на доброволчество. Вие може да сте полезни със своите професионални или лични познания и експертиза, като технически умения, познания по различни езици, интелектуален труд и прочие. Прочетете повече за възможностите

Прочети повече ...