Новини

Втора пратка черни лешояди, идваща от Испания ще подпомогне завръщането на вида в страната.

Втора пратка черни лешояди, идваща от Испания ще подпомогне завръщането на вида в страната.

11.06.2019
На 10ти юни, екипът на проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649 прие много специална пратка черни лешояди. Това е втората такава пратка с черни лешояди, като миналата година посрещнахме 12 птици, които вече са освободени, след като прекараха последните 10 месеца във воиерите в Сливен и Котел. Птиците са осигурени от испанските организации VCF и GOBEX и са част от дългогодишната програма за завръщането на вида в България. Това са бедстващи малки, които са напуснали преждевременно гнездата си в Испания и са били спасени и рехабилитирани от испанските ни колеги. В България те ще подпомогнат завръщането на вида в дивата природа, като се присъединят към вече освободените си събратя.

Птиците вече са настанени за карантина в Спасителния център за диви  животни в Стара Загора, след което ще бъдат изпратени в адаптационни волиери. Това е втората подобна пратка, като този път екипът ни посрещна 10 птици.

Възстановяването на редкия - черен лешояд е следваща стъпка, след възстановяването на гнездящата популация на белоглавия лешояд, а заветната цел на природозащитниците е "връщането" на брадатия лешояд - символ на българската природозащита.

Очаквайте допълнителна информация за птиците от екипа ни.

Ивелин Иванов, Ръководител на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649,
моб. тел. 0887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org