Становища

default

Във вързка с публикации на в. Труд от 25.11.2015 г.

30.11.2015
Заявяваме следното:

Цялата статия има напълно погрешни внушения, които целят манипулиране на общественото мнение и работят срещу гражданите, в лицето на неправителствените организации. Статиите съвпадат с гражданските протести за опазване на защитените територии и са пореден опит да бъдат уязвени работещите организации и да бъде нанесен удар по гражданското общество.

По конкретните твърдения в статията, уточняваме следното:

Тома Белев няма общо с посочения проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649.
Проектът се администрира от СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“. Тома Белев никога не е бил служител на СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора", нито е участвал в управлението й. Атаките към него отдаваме изцяло на неговата граждаска активност в защита на природата. Веселина Кавръкова също не е част от екипа на проекта и участва в управлението на ДРУГА неправителствена организация – WWF. И двамата са наши колеги и експерти от природозащитната общност, които уважаваме и подкрепяме, а атаките срещу тях приемаме като удар по гражданското общество.

Проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278 не само че не е „безрезултатен“, но e един от най-успешните консервационни проекти, реализирани в България, довел до практическото завръщане на регионално изчезнал вид. Проектът е получил множество признания за това от експертната и международната общност. Подробна информация за постигнатите от него резултати, успехи и всички дейности, може да бъде намерена на сайта на проекта: www.greenbalkans.org/birdsofprey/life

Не на последно място – привличането на средства от чуждестранни донори за опазване на българската природа, не само че не е „порок“, а е от изключителен принос за българската държава.

Това са средства, оползотворявани в ОБЩЕСТВЕНА полза, под строг контрол на европейски институции. Привличането на такива средства от еврофондовете е една от идеите за членство на страната ни в ЕС и да се атакуват ползите от тях е удар срещу националния интерес. Разходването на средствата от организациите, работещи в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, няма нищо общо с приходите и разходването в частния сектор. Такива средства се използват само и единствено за общозначими каузи. Тези средства представляват инвестиция в слаборазвити райони (северозападна България, Източни Родопи и т.н.), осигуряват работни места и заетост и носят преки икономически ползи за местното население. Разходването на всеки един лев се контролира от донорите и няма как да бъдат усвоени в частна полза.

Проектите, за които се отпуска европейско финансиране, преминават изключително дълъг и строг процес на оценка на целесъобразност и ефективност. Оценката е външна и не зависи от неправителствения сектор или Министерството на околната среда и водите. Спекулации за родствени връзки и обвързаност са несериозни и са пряк удар върху механизмите на оценка и контрол, упражнявани от Европейската Комисия. През 2014 година за финансиране са кандидатствали 1117 проекта, внесени от всички държави членки, като са отпуснати средства за едва 96 от тях и само 31 са проектите, одобрени по ос Nature & Biodiversity.
Фактът, че два от тях са български проекти е огромно признание за качеството им, заложените методи на работа, очакваните резултати и ангажиранте в изпълнението му екипи. Проектът "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/649 е финансиран след блестящото представяне на пет-годишен проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278, който доведе до практическото завръщане на регионално изчезнал вид.

Внушения, че привличането на такива средства е в ущърб на българското общество, освен че е невярно, нелогично и нерационално, работи ПРОТИВ обществения интерес.

Публикуването на подобни тези е сериозен показател за моралните и професионални критерии на тиражиращите ги медии. То представлява удар по ценностите на демокрацията и работи срещу гражданите и техните интереси.

С уважение:

Елена Кметова – Ръководител на проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649
Елена Стоева – Председател на УС на СНЦ „Зелени Балкани” - Стара Загора