Новини

Възстановяването на популациите на брадатия лешояд в природата изисква помощ от зоопарковете

Възстановяването на популациите на брадатия лешояд в природата изисква помощ от зоопарковете

31.01.2020
Последните десетилетия са време на активно участие и координирани усилия за реинтродукцията на брадатия лешояд в цяла Европа. За постигане на тази амбициозна цел, зоопаркове, паркове за животни, размножителни и спасителни центрове и частни колекционери от цяла Европа работят в партньорство, като част от Европейската програма за застрашени видове (EEP) към Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (EAZA) за размножаването на вида в неволя, координирана от Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).

Между 1986 и 2019г. общо 323 млади брадати лешояда са освободени в природата за подпомагане на местните популации в следните региони:
  • 227 индивида в Алпите и Предалпите
  • 63 в Андалусия
  • 20 в Национален парк Гранд Кос, Франция
  • 3 в Сардиния
  • 6 в Корсика
  • 4 в Maestrazgo
Зоопарковете и размножителните центрове в Европейската програма за застрашени видове играят решаваща роля за постигането на тези резултати.

Възстановяване на популациите на брадатия лешояд
През последните няколко десетилетия се освобождават птици в различни региони на Европа, като Фондацията за опазване на лешоядите, координира  размножителната мрежа за брадати лешояди в неволя, в която са включени 178 птици от различни европейски зоопаркове, центрове и частни колекции. Именно на тяхната отдаденост се дължи успехът на последния размножителен сезон, в резултат от който в природата са освободени 22 млади птици, които да подпомогнат популациите на вида в Европа.
 
Сега, започва новия размножителен сезон за двойките в неволя, следвайки своите събратя на свобода, които започнаха да проявяват брачно поведение още в началото на октомври. Вече имаме няколко двойки, които се грижат за своите яйца и очакваме първото малко за 2020 да се излюпи съвсем скоро.
 
Ролята на зоопарковете за завръщането на брадатия лешояд
Връщането на вида в Европа не би било възможно без подкрепата, опита и капацитета на зоопарковете, включени в програмата.

Фондацията за опазване на лешоядите работи в партньорство с над 40 зоопарка, и размножителни центъра, координира размножителните им програми и последващото освобождаване на излюпените малки. Зоопарковете и центровете, включени в програмата, се фокусират върху грижите за двойките брадати лешояди и успешното им размножаване. Това включва мониториране на поведението на птиците, за да се осигурят най-подходящи условия за тях, както и покриване на разходите за грижа. Птиците, отгледани в неволя играят ключова роля за успеха на реинтродукционните програми, а освободените в резултат млади брадати лешояди лесно се адаптират към новата среда.

Освен това, зоопарковете и размножителните центрове имат важна роля за популяризиране на дейностите за вида, информирайки посетителите си за ролята на лешоядите в природата, борейки се с негативните нагласи към тях и набирайки дарения за дейностите за опазване на видовете.

Благодарение на подобни дарения от страна на зоопаркове, Фондацията за опазване на лешоядите е получила 59 269 Евро през изминалата година. Редица зоопаркове дори отделят процент от своите приходи за подпомагане на консервационни дейности. Такъв пример е зоопаркът в Острава, който пренасочва по 1 чешка крона от всеки продаден билет за консервационни проекти в целия свят. Освен това зоопаркът участва в няколко размножителни програми за лешояди в неволя, включително тази за брадатия лешояд. През 2019 зоопаркът дарява лешояда Кармен, излюпен на 21 февруари и освободен на 25 май в Национален парк Барони, Франция, заедно с лешояда Памела, дарен от Зелени Балкани и излюпен в Центъра за диви животни на организацията в Стара Загора. Двете птици са освободени в рамките на проект LIFE GypConnect, a скорошната интересна среща на Кармен с местен белоглав лешояд във Франция е заснета от местни ентусиасти.
 
Европейската мрежа за опазване на брадатия лешояд
Колегите ни от Фондацията за опазване на лешоядите изказват благодарността си към всички колеги и организации, които са част от мрежата за опазване на вида за отдадената им работа, опита който споделят за успешното размножаване на птиците, включени в нея, както и за осигурената финансова подкрепа от страна на:
Както и на организациите и зоопарковете, които въпреки че не са част от мрежата, са направили дарение през изминалата година, като:
Всички ние ще продължим да работим за опазването на вида и през 2020!
 
Източник: VCF