Работили при нас

default

Янко Янков

***
Биолог.
Полеви сътрудник по проект "Завръщане на ловния сокол в България".
Отговаря за работата на терен и подхранване на младите ловни соколи в адаптационните волиери, наблюдение и водене на подробен дневник.

email: yyankov@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0886104860