Служители

default

Йорданка Василева

1
Сътрудник египетски лешояд към Спасителния център.
Отговаря за размножителната програма на египетските лешояди в центъра към проект "Нова надежда за египетския лешояд". Освен това, тя се грижи и за голяма част от птиците в посетителския кът.

email: yvasileva@greenbalkans-wrbc.org

Телефон за връзка: 0882707035