Новини

default

ЮЛИ – месец на ловния сокол

1
01.07.2020
През юли месец отдаваме по-голямо внимание ловния сокол чрез кампанията ни „Месец на… „

По-надолу ще Ви запознаем с редица интересни факти за ловните соколи и работата по опазването на вида от страна на Зелени Балкани през годините.

Малко известен факт са обстоятелствата поради, което ловния сокол е изчезнал от България. В миналото е бил една от най-често срещаните видове птици в Лудогорието, Добруджа и по Дунав, като стотици, вероятно дори хиляди двойки са гнездили в страната ни. За съжаление в средата на ХХ век, поради смяна на земеползването, разораването на пасищата, масово разпръскване на пестициди и поголовния отстрел, популацията на ловния сокол спада до едва няколко десетки двойки, разпръснати из цяла България. Проблемът не се състои само в унищожените в миналото местообитания и влошените условия, а и в посегателствата от соколари и бракониери. За съжаление, макар че в природата тези великолепни птици се срещат все по-рядко, все още могат да се открият в клетките на соколари и псевдо-природолюбители. А не трябва да се забравя, че отнемането на малки от гнездата, задържането и отглеждането на диви, измътени на свобода ловни соколи е напълно незаконно и забранено. Днес положението на вида все още е под заплаха – едва през 2018 г. се откри първото гнездо на ловни соколи в страната след като видът беше обявен за изчезнал преди повече от 20 години.

През 2008 г. се дава началото на активната работа на Зелени Балкани във връзка с реинтродукцията на ловния сокол в България. В началото на програмата са сформирани шест размножаващи се двойки ловни соколи във волиерите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Последните години двойките се променят, защото се присъединяват новосформирани възрастни двойки. Пример за това е първото излюпено соколче Гого, който има вече свое семейство. Освобождаването на излюпените малки соколчета се изпълнява по метода на хакинг-а (чрез адаптационната волиера). До момента са освободени общо 94 млади птици. Само през последните месеци са освободени 12 млади ловни соколи.

Обикновено ловният сокол започва да се размножава на 2-3 годишна възраст, така че екипът ни има надежда, че през следващите години ще бъдат открити още размножаващи се двойки. Увереност ни дава и фактът, че преди са били регистрирани и други птици, освободени предишни години по програмата. Едната е била двугодишна птица, освободена през 2015 г., „уловена“ от фотокапан при посещението си в една от адаптационните волиери. Друга млада птица обаче, освободена през 2017 г., беше намерена на следващата година отровена край София.

Поради заплахите от различно естество, екипът на Зелени Балкани работи не само по преки консервационни дейности, подпомагащи директно ловния сокол, а и съпътстващи – като поддържа връзка с местни земевладелци, животновъди, ловно-рибарски дружества, държавни и общински институции и инвестира в екологичното образование на младежите в детските градини, училища и университети.

Описание на вида: Ловният сокол (Falco cherrug Grey, 1834) е най-едрия сокол в България, със сравнително широк размах на крилата за размерите си (105–129 сm). Дължината на тялото достига до 47–55 сm при тегло от 0,7 до 1,3 kg.

Местообитание: В България през ХIХ в. е гнездил предимно в равнините, като след средата на ХХ в. повечето известни гнезда са по скали в планинските райони, в ниши, на затревени скални корнизи или в гарванови гнезда (както и другите видове соколи, ловният сокол не строи свои гнезда). Разпространението на ловния сокол се припокрива до голяма степен с разпространението на лалугера – предпочитана храна за вида.

Размножаване: Брачните полети започват към края на януари – началото на февруари. Снася 3–6 яйца в края на март, началото на април. Мътенето е 36–38 дни, а малките напускат гнездото на около 45–50 дни. Малките остават около гнездото за още 30 до 45 дни, като родителите ги учат да ловуват. Обикновено ловният сокол започва да се размножава на 2–3 годишна възраст и е моногамен вид.

Как да помогна:
Като участвате в дейностите за връщането на Ловния сокол в България. Виж повече ТУК
Като участвате в информационни дейности за популяризиране на вида. Виж повече ТУК
Като дарите средства за образователните дейности за вида. За повече информация виж ДАРЕНИЯ

За контакти:
Христина Клисурова –  „Завръщане на ловния сокол в България“, финансиран от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец“
тел.: 0886570053; и-мейл: hhristova@greenbalkans.org
Анелия Павлова – координатор проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти”
тел.: 0899269576; и-мейл: apavlova@greenbalkans.org