Новини

ЮНИ – месец на  ловния сокол

ЮНИ – месец на ловния сокол

01.06.2019
В миналото е бил една от най-често срещаните видове птици в Лудогорието, Добруджа и по Дунав, като стотици, вероятно дори хиляди двойки са гнездили в страната ни. За съжаление в средата на ХХ век, поради смяна на земеползването, разораването на пасищата, масово разпръскване на пестициди и поголовния отстрел, популацията на ловния сокол спада до едва няколко десетки двойки, разпръснати из цяла България. Днес положението на вида все още е под заплаха – до миналата година нямаше нито една известна размножаваща се двойка ловни соколи в страната.

През 2008 г. е завършено Предпроектно проучване за старт на програмата за реинтродукция на ловни соколи в България от екип на Зелени Балкани, след което започва изпълняването на самата програма. За освобождаването на излюпените соколчета е избрана територия, на която са поставени четири адаптационни волиери. В рамките на програмата за възстановяване на вида са сформирани шест размножаващи се двойки ловни соколи във волиерите на Спасителния център на Зелени Балкани. До 2018 година по метода на хакинга (адаптационната волиера) са освободени 68 млади птици, 52 от които излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани.

И резултатът от усилията на колегите не закъснява – През 2018 г. бе открито първото доказано активно гнездо за повече от десет години насам. И двете птици, формиращи двойката, са излюпени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани през 2015 г. 

Вече можем да съобщим, че след като това лято бяха успешно отгледани диви 2 малки, ловният сокол в България вече е доказан като гнездящ вид за първи път от 20 години насам. И двете птици, родители на отгледаните диви малки, от своя страна са излюпени и отгледани във волиерни условия и са освободени преди 3 години, като млади птици в рамките на дългосрочна реинтродукционна програма изпълнявана от Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани и Агенция по околната среда Абу-Даби (Environment Agency-Abu Dhabi - EAD).

Описание на вида: Ловният сокол (Falco cherrug Grey, 1834) е най-едрият сокол в България, със сравнително широк размах на крилата за размерите си (105–129 сm). Дължината на тялото достига до 47–55 сm при тегло от 0,7 до 1,3 kg.
Местообитание:  В България през ХIХ в. е гнездил предимно в равнините, като след средата на ХХ в. повечето известни гнезда са по скали в планинските райони, в ниши, на затревени скални корнизи или в гарванови гнезда (както и другите видове соколи, ловният сокол не строи свои гнезда). Разпространението на ловния сокол се припокрива до голяма степен с разпространението на лалугера – предпочитана храна за вида.
Размножаване: Брачните полети започват към края на януари – началото на февруари. Снася 3–6 яйца в края на март, началото на април. Мътенето е 36–38 дни, а малките напускат гнездото на около 45–50 дни. Малките остават около гнездото за още 30 до 45 дни, като родителите ги учат да ловуват. Обикновено ловният сокол започва да се размножава на 2–3 годишна възраст и е моногамен вид.


Как да помогна:
  • Като участвате в експедициите за изследване и опазване на вида и осигурявате информация за наблюдения на птици от вида, а също и информация за отглеждани птици на затворено или посегателства върху ловни соколи и други грабливи птици; Виж повече ТУК  
 
  • Като участвате в дейностите за връщането на Ловния сокол в България; Виж повече ТУК
 
  • Като участвате в информационни дейности за популяризиране на вида; Виж повече ТУК
 
  • Като дарите средства за опазването на вида. За повече информация виж ДАРЕНИЯ