Новини

За необичайно есенно оживление в района на колонията на белошипите ветрушки в Сакар съобщават от екипа на Зелени Балкани

За необичайно есенно оживление в района на колонията на белошипите ветрушки в Сакар съобщават от екипа на Зелени Балкани

20.09.2019
Малко преди настъпването на есенните дъждове, група от 10 – 15 мъжки птици, все още не иска да отлети от местата си за размножаване, обзета от т. нар. – абортивно поведение!
 
Грациозните белошипи ветрушки са типични мигранти. Подобно на щъркелите и лястовичките всяка есен, тези малки соколчета се отправят на далечно пътешествие към местата си за зимуване в Африка.
 
Така и в колонията на редките птици в района на село Левка, част от НАТУРА 2000 зона Сакар, към края на лятото птиците напуснаха района си за гнездене. В продължение на около месец, територията на колонията пустееше и нито една птица не посещаваше места за гнездене. Няколко десетки от тях бяха сформирали пред миграционно струпване от птици (което е характерно за този вид) отдалечено на километри от ,,родната“ колония.
 
Както и през изминалите години, в началото и на тази есен около 10 – 15 белошипи ветрушики, основно мъжки индивиди, се завърнаха отново в района на Модула за освобождаване и адаптация, където видът бе възстановен като гнездящ от Зелени Балкани през 2013 година. С оживление и устрем, мъжките птици демонстрират поведение характерно за размножителния сезон и навлизат в изкуствените гнездилки в които до неотдавна гнездяха. Това объркано поведение е описано от изследователите като ,,абортивно поведение“, а някои от авторите го свързват със същата продължителност на деня и положените на слънцето спрямо земната повърхност, които са типични за пролетния сезон и началото за размножителния сезон при повечето видове птици.
 
Обзети от небивал порив, мъжките белошипки чирикат, проверяват всяка една гнездилка и с надежда очакват появата на женските индивиди от колонията. Но… УВИ ! Тях ги няма! Така тези 10 - 15 заблудени ентусиасти в продължение на няколко седмици всяка сутрин навлизат в района на колонията с чирикане и любовни песни, очаквайки техните половинки да се отзоват, но си остават самотни, без женските птици да откликнат на техните призиви.
 
Любопитен е още фактът, че това поведение се проявява и от двойка домашни кукумявки, обитаващи района на Модула.
 
Всички тези любопитни наблюдения са възможни благодарение на специализираното видеонаблюдение. Съвременната технология бе изградено от Зелени Балкани в рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360, по Програма LIFE на ЕС, благодарение на който видът бе възстановен като гнездящ в България
 
 
Градимир Градев,
Ръководител на проект
тел: 0885 609289                               
е-mail : ggradev@greenbalkans.org