Новини

За първи път в България бе установен маркиран белоглав лешояд, долетял от Испания...За съжаление, птицата бе открита мъртва до Угърчин

За първи път в България бе установен маркиран белоглав лешояд, долетял от Испания...За съжаление, птицата бе открита мъртва до Угърчин

03.01.2018
На 18.12.2017 г. в района на Угърчин, местната ловна дружинка предава на РИОСВ - Плевен мъртъв белоглав лешояд. Птицата е маркирана с жълт пластмасов пръстен 8A6. Жълтият цвят на пръстени и крилометки с трицифрен код до неотдавна бе запазен изключително за птици с испански произход. Затова и всички лешояди, освободени в Стара планина по проекта за възстановяване на вида като гнездящ, носят жълти марки и пръстени. Само че, всички те носят кодове, които започват с буквата „К“, а ето, че се оказахме с птица, носеща пръстен с 8!

По цветовете и номера на пръстена бе потвърдено, че наистина става дума за испанска птица, излюпена през 2007 г., уловена недохранена и изтощена, след първия си неуспешен опит за летене. След лечение и възстановяване в специализиран рехабилитационен център, лешоядът е освободен на 18.12.2007 в Виянуева де Арганьо (Villanueva de Argaño), провинция Бургос.

През октомври 2017 г., същата птица е била наблюдавана на площадката за подхранване в Кресна от колегите от Фонда за дивата флора и фауна. Тогава пръстенът не е разчетен добре и лешоядът не е разпознат. Мястото на пускане на птицата отстои на повече от 2300 километра по въздушна линия от Угърчин. Това е на практика първия доказан с маркировка случай, когато испански лешояд долита сам до България и един от примерите за далечните скитания на тези птици, които често се наблюдават в други страни на континента. Така например освободените и маркирани в България лешояди са наблюдавани в Унгария, Полша и дори Франция и Йордан, а площадките за подхранване, които поддържаме в рамките на проект „Нов живот за лешоядите“ LIFE14 NAT/BG/649 се посещават от птици уловени и маркирани в Хърватия, Сърбия, Гърция и дори Израел.

Въпреки, че в страната от години се пускат внесени от Испания птици, като част от програмата за възстановяване на вида, това е първия по рода си случай, когато испанска птица сама долита в страната ни, за жалост, за да намери смъртта си.

След направената аутопсия в Спасителния център за диви животни причината за смъртта на птицата остава неясна. Предполагаме, че става дума за задушаване и непълноценно дишане, причинено от проблеми с белия дроб. По птицата не са открити следи от сачми, наранявания, сблъсък с електропроводи и други от най-честите причини, причиняващи смъртта на лешоядите.

Екипът на проект Нов живот за лешоядите би искал сърдечно да благодари за бързата реакция и оказанато съдействие на ловната дружинка от гр. Угърчин,  инж. Диана Катърска еколог на община Угърчин, област. Ловеч и старши експерт Габриела Георгиева от РИОСВ Плевен. Благодарим и на колегата Алваро Камина, който успя да разгадае „самоличността“ на 8A6.За допълнителна информация:
Елена Стоева - Ръкъводител на проект  LIFE14 NAT/BG/649, моб. тел. 0887574699, е-mail: etilova@greenbalkans.org