Новини

За първи път в България – освобождаване на малки черни лешояди чрез хак в адаптационна волиера

За първи път в България – освобождаване на малки черни лешояди чрез хак в адаптационна волиера

22.07.2019
На 21-ви юли екипът на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/000649 освободи два черни лешояда, дарени на страната ни от зоопарковете в Острава и Злин, Република Чехия.

Младите птици са освободени в Сливен, като това е първо по рода си в България освобождаване по метода на хакинга -  от адаптационна волиера. Преди това методът е бил успешно приложен при възстановяване на вида във Франция.

Хакът (изкуственото гнездо) е построен в  най-високия ъгъл на адаптационната волиера и представлява преградено от общата част на клетката пространство, в което е изградено гнездо от няколко слоя (клони, слама, вълна, сухи иглички и листна маса), поставени са: хранилка, поилка и кацалка за наблюдение. Край гнездото се поставя макет на възрастна птица, който да дава сигурност на малките., след като са отделени от родителите си.  Храната и водата се подават, така че птиците да не се безпокоят. Когато младите птици напуснат хака, ще започнат да се упражняват в първите си полети във волиерата и след като укрепнат волиерата ще бъде отворена, за да могат да я напуснат по свое желание. Моментът на излитане на малките от волиерата се очаква към края на август.

Птиците са маркирани със сателитни предаватели, пръстени и избелени по определена схема пера на крилата, благодарение на които екипът на проекта ще проследява адаптацията им в страната ни. Птиците са кръстени на зоопарковете  дарители – Злин и Острава-2, адашка на злополучно загиналата в Гърция Острава, която за съжаление беше отровена през февруари тази година.

Изказваме искрените си благодарности на колегите от Зоопарковете в Острава и Злин, че дариха отгледаните от тях птици на Зелени Балкани, за да бъдат  освободени и да допринесат за завръщането на черния лешояд в България.

Благодарим на зоопарк Острава, че за тяхна сметка транспортираха птиците с автомобил, от Чехия. до България.

Задължени сме за  подкрепата от Програмата зa размножаване на черни леояди – EBV EEP за осигуряване на птици за освобождаване в България и на Фондацията за опазване на лешоядите за ценните съвети и напътствия по процеса на освобождаване.

Благодарим на колегите от ДПП „Сините камъни“, които не само се включиха в процеса на освобождаване, но и дългосрочно подпомагат завръщането на лешоядите в небето над Сливен.


Допълнителна информация:
Ивелин Иванов, Ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/000649
моб.тел. 0887589995, e-mail: iivanov@greenbalkans.org