Новини

default

Заедно на улицата с Творчески колектив "На улицата"

1
14.09.2020
Екип на Зелени Балкани и Спасителния център за диви животни станаха част от На улицата 2: Преоткриване. Артистична и архитектурна програма в гр. Стара Загора на 12 септември от 18:00 часа.

Наши посланици още бяха горската улулица Чара и керкенезът Владко, птици от Спасителния център с трайни увреждания, останли при нас и влезнали в образователната програма.

Именно така посетителите имаха възможността да научат повече за тях, както и за други защитени видове птици като: белоглав и брадат лешояд, ловен сокол, червеногуша гъска и др. птици, за чието завръщане Зелени Балкани работят от години.

Програмата продължи с излъчването на филм на двама старозагорци – Петър Дойчев и Гордан Коев –  които показаха за пръв път в града си лентата си за Вапцаров „Песен за човека“. Лятната прожекция бе дело на хората от Международния младежки център. 

Благодарим на организаторите, за нас беше удоволствие да станем част от "преоткриването" на това известно за старозагорци място "на пингвините"!

Допълнителна информация:

За Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За червеногушата гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.

За ловния сокол
Ловният сокол е световно застрашен вид и критично застрашен за България. Широко разпространен в миналото, едва през 2018 г. бе открито първото доказано активно гнездо на вида за последните 10 години. Видът и неговите местообитания са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000.

За белоглавия лешояд
Широко разпространен и многоброен в миналото, в края на миналия век белоглавият лешояд е с едва 1–2 активни гнезда само в Източни Родопи. Благодарение на усилията на природозащитни организации, днес популацията на вида нараства и можем да го видим в Стара планина, Източни Родопи и Кресна. Видът и неговите местообитания се опазват от екологичната мрежа Натура 2000.

За брадатия лешояд
Брадатият лешояд – обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000. Символ на българската природозащита, но изчезнал от фауната на България вид още през 60-те години. Някогашните му местообитания са защитени зони от Натура 2000.