Новини

Заедно с BCause и Сити България изработихме къщички за птици в помощ на опазване на природата

Заедно с BCause и Сити България изработихме къщички за птици в помощ на опазване на природата

10.06.2019
В съботния ден бяхме домакини на Фондация BCause и служителите на Ситибанк България. Над 20 доброволеца и техните семейства избраха да дарят своето време в помощ на природата заедно с екипа на Зелени Балкани.

Доброволчески уикенди се организират ежегодно в началото на месец юни в близо 100 държави по целия свят, като служители на Ситигруп и техните семейства се включват в различни проекти в подкрепа на местните общности.

В рамките на Citi Global Community Day тази година, заедно със служители на Сити България и техните семейства, изработихме къщички за птици на територията на природна забележителност Младежки хълм – една от четирите защитени територии в рамките на град Пловдив. Така паралелно с работата, всички се запознаха с няколко типа защитени територии – тези, в рамките на град Пловдив, както и с екологичната мрежа Натура 2000.

Ентусиазираните доброволци успяха да изработят по няколко къщички. Не по-малко мотивирани бяха и техните децата, които съвсем самостоятелно сковаха и декорираха своите гнездилки. Те ще бъдат поставени на подходящи места и в подходящо време – преди рамножителния период на птиците, когато започват да се сформират брачните двойки. Поставянето на гнездилките цели да подпомогне намирането на подходящо място за гнездене на малките пернати, отговарящо на естествените им предпочитания. Освен в помощ на птиците, дейността ни предоставя ценната възможност да се докоснем до природата и живота на птиците.
След тежката работа в горещия съботен ден, с последни сили наблюдавахме заобикалящата ни среда с бинокли и зрителна тръба.

На всички доброволци бяха раздадени информационни материали, както и указания за поставянето на изработените къщички.

Доброволческият уикенд бе осъществен със съдействието фондация BCause и Ситибанк България в рамките на глобалния ден на благотворителността на банката – Citi Global Community Day.

Повече снимки, може да разгледате в нашия фейсбук албум.

За контакти:
Полина Христова – Специалист комуникации Зелени Балкани – тел. 0882508721, phristova@greenbalkans.org
Ива Петрова – Фондация BCause – iva@bcause.bg

Дейностите се извършват в рамките на проект: