Новини

Залесяване край язовир Конуш

Залесяване край язовир Конуш

19.11.2009

Поради голямото струпване на защитени птици от семейство Чаплови, районът на яз. Конуш е обявен за защитена местност, в която Зелени Балкани осъществява редовен мониторинг и охрана. Тази година през размножителния сезон там бяха преброени повече от 500 гнездящи двойки, което е добър показател за състоянието на колонията.
Не така добро е състоянието на дърветата, върху които се концентрират птиците през пролетта и лятото. Това налага редовното залесяване с нови дръвчета, които птиците да могат да използват през следващите години.


За повече информация:

Нели Арабаджиева, Зелени Балкани, тел: 0884257711

Национална скаутска организация на България: www.scoutbg.org

Фотограф: Евгени Даков