Новини

Залесявания  през декември по съвместната инициатива на Зелени Балкани и Сокотаб ЕООД

Залесявания през декември по съвместната инициатива на Зелени Балкани и Сокотаб ЕООД

18.12.2017
На 4.12.2017г. в Кресненското дефиле беше проведена акция, по време на която бяха засадени 300 дръвчета.
В акцията участваха служители на екипа на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649. Служителите на административния екип също имаха възможност да участват в дейностите и да се запознаят на място с практическата работа по опазване на лешоядите, което е от изключително значение за тяхната ефективност и мотивиране за постигане на целите на проекта.

Проведена беше среща с представителя на ДЛ Кресна и разговори с представители на ЮЗДБ – Благоевград. Желанието на екипа на Зелени Балкани беше залесяването да се проведе на терени, пострадали от големия пожар в района на Пирин планина, който унищожи хиляди декари през август 2017. Тъй като на опожарените терени предстои извозване на обгорялата дървесина и почвоподготовка, това не беше възможно, но бяха проведени предварителни разговори, за ангажиране на екипа на Зелени Балкани и доброволци, които през пролетта на 2018г. да помогнат за възстановяването на опожарените терени.

През декември, екипът на Зелени Балкани засади и 150 дръвчета на територията на ПП „Сините камъни“.
Залесяването подобрява гнездовите местообитания, в района в който екипа на Зелени Балкани работи за подхранване на лешоядите и където се очаква за в бъдеще загнездването на колония от белоглави, а надяваме се някой ден и на черни лешояди. Предпоставки за привличане на лешоядите в района е сформираната преди две години гнездова колония на белоглави лешояди в района на Котел, като на практика територията на Сините камъни – Котленска планина се разглежда като обща територия, обитавана от птиците, гнездящи понастоящем в Котел.