Новини

Засадихме 100 фиданки черен бор в района на Котел

Засадихме 100 фиданки черен бор в района на Котел

24.12.2015
В навечерието на Коледа, екип от служители и доброволци на Зелени Балкани залесиха общо 100 фиданки черен бор в района на Котел. Подбрани бяха специални места, които са подходящи за загнездване на черни лешояди - труднодостъпни, скалисти терени, със стръмни склонове с южно и източно изложение.

Това е едва началото на мащабан кампания за залесяване на 2000 борчета, в рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649, финансиран от програма LIFE на ЕС. Инициативата е подкрепена и от „Сокотаб България” ЕООД, в рамките на тяхната програма за намаляване на въглеродните емисии, подобряване на местообитанията на редки видове и въвличане на местното население в природозащитни дейности.

Промените в горите през последните 50 години доведоха до значителна загуба на стари гори. Където са останали, тези гори са пръснати и ограничени и се намират под огромен човешки натиск и постоянно безпокойство. Едновременно с това, тези места предлагат оптимални условия за гнездене на черен лешояд, вид, загубен от 90те години на миналия век като гнездящ от България. Проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649 предвижда възстановяването на този вид в Стара планина и Кресна, като преди да започнем да освобождаваме птици, провеждаме редица дейности за подобряване на условията по места. Една такава дейност е залесяването с борове, като предвиждаме и няколко дейности с помощта на местни хора и доброволци!

Следете нашият сайт за повече информация за предстоящите дейности и участвайте!

За контакти:
Ивелин Иванов - полеви координатор
Проект „Светло бъдеще за черния лешояд”
 iivanov@greenbalkans.org