Новини

Зелени Балкани и РИОСВ – Пловдив за Деня на влажните зони

Зелени Балкани и РИОСВ – Пловдив за Деня на влажните зони

14.02.2020
На 13 февруари Зелени Балкани и Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ – Пловдив) отбелязаха Световния ден на влажните зони с открит урок за наблюдение на биоразнообразието на река Марица. В събитието взеха участие над 90 деца от 4 училища в Област Пловдив. На учениците от 1 до 11 клас и техните ръководители бе представена информация за влажните зони и тяхното биоразнообразие, как и защо отбелязваме Деня на влажните зони, защо е важна река Марица и какво е многообразието на живот в тази влажна зона. Участниците се запознаха с особеностите на орнитологичната техника – как се използват бинокли и зрителна тръба, каква литература могат да използват при изучаване на заобикалящата ги флора и фауна. Възпитаниците на ОУ „Граф Игнатиево“ в с. Граф Игнатиев, СУ „Любен Каравелов“, СУ „Братя Миладинови“ и гимназистите от Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ наблюдаваха един от най-емблематичните представители за града през зимата – малък корморан* (Microcarbo pygmaeus).

*Малкият корморан е вписан като Застрашен от изчезване в Червената книга на Репубика България, защитен на територията на цялата страна (ЗБР) и обект на опазване от екологичната мрежа НАТУРА 2000, а за неговото опазване на територията на Община Марица по предложение на Зелени Балкани е обявена Защитена местност „Нощувка на малкия корморан“.

Други видове, които отделните групи ученици наблюдаваха са зеленоглава патица, зеленоножка, зимно бърне, както и земеродно рибарче. Въпреки, че събитието се проведе далеч от някое от 11-те Рамсарски места в България, участниците се запознаха с екологичната мрежа НАТУРА 2000 и ЗЗ Марица (BG0000578).

Благодарим на ръководствата на ОУ „Граф Н. Игнатиев“, с. Граф Игнатиев, СУ „Любен Каравелов“, СУ „Братя Миладинови“ и Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, на учениците и техните ръководители за участието и проявения интерес към влажните зони и тяхното биоразнообразие.
Благодарим на всички доброволци на Зелени Балкани, които отделиха от своето време и бяха част от отбелязването на датата.

Събитието е част от информационната кампания на Зелени Балкани за отбелязване на Световния ден на влажните зони, в рамките на проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371.

За допълнителна информация:
Полина Христова – Специалист комуникации, тел. 0882508721, e-mail: phristova@greenbalkans.org