Новини

Зелени Балкани - официален партньор на Секретариата на ACCOBAMS

Зелени Балкани - официален партньор на Секретариата на ACCOBAMS

23.05.2013
Този статус улеснява участието на организациите в изпълнението на международните приоритети, приети от страните-членки и финансирани от бюджета на Споразумението или допълнителния фонд, както и приоритетно се предоставя информация от Научната Комисия към Секретариата. Организациите, които придобият този статус имат право да ползват и официалното лого „Партньор на ACCOBAMS” за дейности по изпълнението целите на Споразумението.

Официалното писмо от изпълнителния секретар на Споразумението г-жа Мари Кристин Грийо-Компулсионе завършва с думите: „Вярвам, че сътрудничеството с Вашата организация не само ще подобри обществената информираност относно опазването на китоподобните в региона, но също и ще засили разработването на научно обосновани консервационни дейности.”

ACCOBAMS (Споразумение за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантически океан) е междуправителствено споразумение за опазване на морското биологично разнообразие в Средиземно и Черно море. Неговата цел е да се намалят заплахите за китоподобните и да се увеличат познанията ни за тях. Споразумението е част от Конвенцията за опазването на мигриращите видове диви животни (Бонска Конвенция). ACCOBAMS е първото споразумение, обединяващо страните в тези два подрайона, даващо им възможност да работят заедно за обща кауза.

Споразумението е договорено в Монако през 1996 г. и влиза в сила от 2001 г. Република България го ратифицира със закон, приет от 38-о Народно събрание на 23.09.1999 г. и е в сила за нашата страна от 1.06.2001 г. Към 2013 г. страни-членки на Споразумението са: Албания, Алжир, България, Грузия, Гърция, Египет, Испания, Италия, Кипър, Ливан, Либия, Малта, Монако, Мароко, Португалия, Румъния, Сирия, Словения, Тунис, Украйна, Франция, Хърватска, Черна гора.
Изказваме сърдечната си благодарност за гласуваното доверие от страна на Секретариата на ACCOBAMS, което е голямо признание за нас с оглед факта, че към момента няма друга институция с този статус в България.


Надяваме се статуса ни на „Партньор на ACCOBAMS” да подпомогне дейностите ни за опазване на китоподобните в Черно море и да допринесе за повишаване на нашия експертен потенциал и ефективност за опазване на тези редки видове.

За контакти:
Димитър Попов – Зелени Балкани,
тел.: 0885 10 87 12,
dpopov@greenbalkans.bg