Новини

Зелени Балкани отбеляза 31 октомври – Международен ден на Черно море

Зелени Балкани отбеляза 31 октомври – Международен ден на Черно море

02.11.2010
Присъстваха представители на местната общност, неправителствени организации, Община Поморие, ученици и преподаватели от ОУ ,,Христо Ботев” – Поморие и СОУ ,,Иван Вазов” – Поморие.

Пред аудиторията бе представен фото-албумът ,,Багрите на Черно море” на Любомир Андреев, информационен постер посветен на Деня на Черно море и работата на Зелени Балкани по опазване и проучване на китоподбните (делфините) в Черно море.

От терасата на центъра участниците имаха възможност да наблюдават птиците, обитаващи Поморийско езеро и морското крайбрежие през зрителни тръби и бинокли. За спомен всеки от посетителите получи по един от албумите ,,Багрите на Черно море” и други информационни материали за морето и езерото .

Екипът на Зелени Балкани благодари на всички уважили с присъствието си отбелязването на Международния ден на Черно море.

За контакт:
Градимир Градев, тел: 0885609289, ggradev@greenbalkans.org


Дейностите на Зелени Балкани в района на Поморийско езеро се извършват в рамките на проект: “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013".