Новини

Зелени Балкани отбелязаха Деня на влажните зони – в Раднево

Зелени Балкани отбелязаха Деня на влажните зони – в Раднево

02.02.2016
Екипът на Зелени Балкани отбеляза Деня на влажните зони, чрез образователна акция на една от най-значимите влажни зони във вътрешността на страната – язовир Раднево. Иницативата е съвместна с  РИОСВ Стара Загора, Община Раднево и Еко клуба на II ОУ „Св. Паисий Хилендарски“.

Близо 30 деца, на възраст от 9 до 10 години, посетиха на място язовира, където бяха запознати на достъпен език с Конвенцията за опазване на влажните зони, със значението на язовир Овчарица и неговите пернати обитатели. За първи път ръцете на младите природозащитници се докоснаха до професионална оптична техника и помощна научна литература – оптични тръби, бинокли, полеви определители. С тяхна помощ те надникнаха в трудното ежедневие на зимуващите в района видове птици, сравниха видяното с цветните рисунки на подарените им книжки, образователни табла и дипляни. И не на последно място – децата прекараха приятно и полезно времето си на открито.

Допълнителна информация за инициативата и язовир Овчарица
През настоящата 2016 г. се навършват 45 години от сключването на Конвенция за влажните зони с международно значение и по-специално като местообитание на водолюбиви птици  или Рамсарската конвенция, както е по-известна. Датата е 2 февруари 1971 г, а мястото – град Рамсар в Иран, от където идва и популярното и название. Това е първия международен договор, имащ за цел опазване на биоразнообразието. Акцентът в Конвенцията са влажните зони, разглеждани в началото главно като местообитание на водолюбивите птици. Към настоящия момент значението на влажните зони се разглежда в доста по-широк аспект – от източник на прясна вода до регулатор на климата, т.е. целия набор от екосистемни услуги, голяма част от които от изключителна важност за човешката цивилизация, но все още недостатъчно оценени. Всяка страна-участничка в Конвенцията (България е осмата от вече 158 страни, ратифицирали договора), е длъжна да определи поне една зона, която да отговаря на определени изисквания и да отговаря за опазването и поддържането ѝ. България участва с 11 такива Рамсарски зони (например езерата Сребърна, Атанасовско, Поморийско), а потенциално подходящи и отговарящи на условията са много повече. Една такава зона, покриваща необходимите критерии, е яз. Овчарица.

За допълнителна информация: Георги Дулев - Зелени Балкани, моб. тел.0884004665