Новини

Зелени Балкани партньор на ДПП „Врачански Балкан” в отбелязване на НАТУРА 2000 деня

Зелени Балкани партньор на ДПП „Врачански Балкан” в отбелязване на НАТУРА 2000 деня

16.05.2019
На 23.05 (четвъртък) Дирекция Природен Парк „Врачански Балкан” организират посещение на волиерата на белоглавите лешояди в с. Долно Озирово, а Зелени Балкани ще бъде партньор на събитието. Участници ще бъдат ученици от СУ "Отец Паисий" Враца, които ще преминат по тематичната еко пътека "Белоглавият лешояд в ПП "Врачански Балкан" и ще вземат участие в различни игри и задачи свързани с екологичната мрежа Натура 2000.

Зелени Балкани ще предостави информационни материали за учениците за екологичната мрежа НАТУРА 2000, част от която е и територията на Природния Парк „Врачански Балкан”. По този начин съвместно ще отбележим Деня на НАТУРА 2000, който е обявен официално на 21 май, когато Директивата за местообитанията и Програма LIFE са одобрени. Целта на деня е да се повиши обществената осведоменост относно важността на екологичната мрежа чрез провеждането на  информационни кампании, като днес  те обхващат цяла Европа.


Накратко за мрежата
Днес Натура 2000 е изградена от над 27 000 защитени зони и успешно допринася за опазването на уникалното природно богатство на Европа. Заема 18 % от сушата страните от Европейския съюз и почти 6 % от морските територии – представлява най-голямата координирана мрежа от защитени зони в света и е убежище за най-ценните и застрашени видове и местообитания.
"Натура 2000" обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на местообитанията и видове, различни от птиците. Площта на Натура 2000 за всяка страна се определя съгласно богатството на биологичното ѝ разнообразие и съхранеността на екосистемите. България е една от страните в Европа с най-голямо биоразнообразие. Това се дължи от една страна на географското ни разположение  и разнообразния релеф, а от друга – на отношението към природата, което народа ни е имал в досегашното ни историческо развитие. По тази причина страната ни не може да се сравнява със страни, които вече са загубили биологичното си разнообразие. Същите страни вече са оценили тази загуба и влагат неимоверни средства и усилия за възстановяването му.Събитието е част от Националната  кампания на Зелени Балкани за отбелязване на Деня на НАТУРА - 21-ви май. Организацията чества датата със серия от изяви, през месец май - месец на НАТУРА 2000.
 
 
За контакти:
Оля Генова – ДПП  „Врачански Балкан” - тел. 0885367784, ogenova@abv.bg 
Анелия Павлова – Зелени Балкани - тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org