Новини

Зелени Балкани – партньор в състезанието „Пътешествие в биологията”

Зелени Балкани – партньор в състезанието „Пътешествие в биологията”

23.03.2019
В събота (23.03.2019) екип на Зелени Балкани ще участва като партньор в провеждане на ученическото състезание „Пътешествие в биологията”, инициирано от  Биологическия факултет към Пловдивския университет.

Денят ще започне с регистрация на участниците в 9 ч. и официално откриване на събитието от декана на Биологическия факултет -  доц. Костадинова. А по-късно ще представим дейностите, с които се занимават биолозите и еколозите в Зелени Балкани и проекта „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти”. Ще разкажем на бъдещите студенти, че обучението и работата в сферата на биологията са много вълнуващи и мотивиращи.

След това учениците ще решават самостоятелно тест, а следобеда ще се обединят в отбори по 3-ма и ще трябва да се справят с практически задачи.

В края на деня, докато учениците тръпнат да узнаят оценките си – ще разиграем викторина, част от въпросите ще бъдат за лешоядитe, подготвени от екипа на проекта: „Светло бъдеще за черния лешояд”.

Повече информация за събитието ще намерите на страницата на Биологическия факултет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
 
За контакти:
Анелия Павлова – Координатор в Зелени Балкани
тел: 0899269576 , e-mail: apavlova@greenbalkans.org

Доц. д-р Соня Костадинова (Декан на Биологическия факултет) 
e-mail: skosta@uni-plovdiv.bg; sonykostadinova@gmail.com

Доц. д-р Теодора Коларова (Председател на комисията по подготовка на състезанието):
e-mail: teokolarova@abv.bg; teokolarova@uni-plovdiv.bg


Информационните дейности се осъществяват по проект:


Дейностите за черния лешояд се осъществяват по проект: