Новини

Зелени Балкани подкрепи екологичното образование на деца от област Добрич

Зелени Балкани подкрепи екологичното образование на деца от област Добрич

28.02.2018
Вече стана традиция Зелени Балкани да подпомага дейности по екологично образование за деца от област Добрич. Миналата събота това бяха ученици от ОУ „Стефан Караджа“ от с. Житница, община Добрич.

Еднодневната екскурзия на учениците включваше посещение на Зеления Образователен Център в гр. Шабла и районите на Шабленска тузла и Дуранкулашко езеро. След първоначалното запознаване с природното богатство на региона, представено по интересен начин от служителите на Зеления център групата посети брега на Шабленска тузла. Младите природолюбители и техните ръководители бяха подготвени с бинокли за срещата с птиците в соленото езеро, но възможността да наблюдават птиците с телескоп им позволи поглед отблизо на интересните пернати сред които лебеди, патици и бели ангъчи. Децата направиха и кратка разходка по плажа, разделящ тузлата от морето, където експерт на сдружението изнесе кратка лекция за дюните и специфичната растителност по тях. Учениците ни зарадваха с добра дисциплина и показаха нескрит интерес към представените теми.

Последната спирка от деня сред природата беше брега на Дуранкулашко езеро при къмпинг „Космос“, където ни зарадваха гмурци, водни кокошки и средни нирци. Очевидно децата бяха внимавали в часовете по „Човек и природа“, както и по време на лекцията в Зеления център, защото с лекота различиха мъжките от женските птици.

На раздяла предадохме и торбичка с подаръци за класната стая и нейната библиотека – набор от плакати, представящи дейностите на сдружението, както и тематичния за региона фото-албум „Червеногушите гъски“ и детската книжка „Приключенията на червеногушия гъсок Брент“.