Новини

Зелени Балкани подпомогна шест фермери в райони с високо биологично разнообразие

Зелени Балкани подпомогна шест фермери в райони с високо биологично разнообразие

22.12.2011
/http://greenbalkans.org/show.php?id=1236&language=bg_BG&cat_id=35&/.

Фермерите от целевия район, демонстрираха сериозен интерес към инициативата и в Зелени Балкани. Постъпиха множество формуляри за кандидатстване.

Специално сформирана комисия избра най-добрите предложения, които впоследствие бяха финансирани.

Сред тях са трима животновъди, работещи в защитените зони „Бяла река” – Община Ивайловград, „Западна Странджа” – Община Болярово и „Сакар” – Свиленградска община, кандидатствали за храсторези (моторни косачки), чрез които могат по-качествено и бързо да поддържат използваните от тях пасища и мери в добро агро-екологично състояние. Освен храсторезите, Зелени Балкани финансира закупуването на една моторна резачка за изрязване на по- големите храсти, израснали по използваните от животновъдите земи.

Други двама фермери бяха заявили нуждата си от обогатяване на стадата им чрез внасяне на „свежа кръв”. За тях бяха заделени средства за купуване на млади мъжки разплодни животни (кочове и пръчове) за допълване на стадата и обогатяване на генофонда им.

Също така, Зелени Балкани предостави за използване товарно ремарке, което освен, че ще помага в ежедневната работа на местния земеделец ще бъде използвано и за организиране на изкуствени подхранвания за хищни птици. От дълги години Организацията извършва подобни изкуствени подхранвания, които се оказват огромна помощ за световно застрашените царски орли, лешояди и другите хищни птици през студените зимни месеци или по време на размножителния период.

Зелени Балкани закупи и четири млади кончета, предоставени за отглеждане в района на защитена зона „Сакар”. С тяхна помощ или по-точно чрез тяхното отглеждане на свобода, земеделецът по-лесно ще поддържа използваните от него пасища.

За повече информация :
Градимир Градев - Координатор полеви дейности за Царския орел, Зелени Балкани, e-mail:
ggradev@greenbalkans.org
Павлин Желев - e-mail:
pzhelev@greenbalkans-wrbc.org

Дейностите за извършени по проект:
"Подкрепа на местни стопани в райони с високо ниво на биологично разнообразие – Защитени Зони от Натура 2000 и Зеления пояс”- съвместна инициатива на Зелени Балкани и EURONATUR.