Новини

Зелени Балкани представи дейностите си на Националния събор на овцевъдите в България

Зелени Балкани представи дейностите си на Националния събор на овцевъдите в България

13.05.2019
Дейността на Зелени Балкани е неразделно свързана с животновъдството, за това екипът ни с удоволствие взе участие в Националния събор на овцевъдите в България.

Представихме актуалните си проекти и дейностите, свързани с опазването на защитените и изчезнали видове. Особено важно бе да запознаем овцевъдите с лешоядите и тяхната функция на чистачи в природата. Разпространихме информационни материали и плакати, а децата имаха възможността да видят макети на белоглав и черен лешояд в реален размер.

Пет каракачански овце от стадото, което отглеждаме в района на ПП „Сините камъни“ взеха участие в изложбата на редки породи овце. Тази дейност е част от проект "Светло бъдеще за черния лешояд", която цели възстановяване на пасищното животновъдство и поддържането на местообитанията на територията на парка, както и съхраняването на породата.

Запознахме гражданите също с Дейността на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Тъй като съборът съвпада с Месецът на НАТУРА 2000, представихме и проект "НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти" и важността на екологичната мрежа.

Благодарим на организаторите на събора за прекрасното събитие, което провеждат, както и на всички наши съмишленици, които всеки път с интерес разглеждат щандът ни!

В мероприятието взе участие съвместен екип на проектите: