Новини

Зелени Балкани представи своите проекти, финансирани от LIFE

Зелени Балкани представи своите проекти, финансирани от LIFE

16.10.2012
Срещата събра представители на всички проекти по програма LIFE Природа изпълнявани в България, предоставяйки възможност за ползотворни дискусии и споделяне на опит между участниците. Ръководителите и администраторите на проектите представиха целите и очакваните резултати, както и трудностите, които са срещнали и уроците, които са научили в процеса на реазилиране на проектните дейности.
Отговорниците по финансовите и техническите въпроси от Европейската Комисия предоставиха съвети и консултации по различни теми повдигнати от представителите на отделните проекти.

Финалните дискусии бяха насочени към нужди и теми, които да бъдат застъпени в бъдещи проекти по програма LIFE.

За повече информация:

Елена Кметова, Ръководител на проект
“Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278
ekmetova@greenbalkans.org

Градимир Градев, Ръководител на проект
“Възстановяване на Белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
ggradev@greenbalkans.org