Новини

Зелени Балкани представиха дейностите си на 15-то юбилейно ,,Национално животновъдно изложение - Сливен 2019”

Зелени Балкани представиха дейностите си на 15-то юбилейно ,,Национално животновъдно изложение - Сливен 2019”

18.10.2019
На 11 и 12 октомври екипи на проектите „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 и "НАТУРА 2000 в България - Нови Хоризонти" представиха дейностите на Зелени Балкани на 15-то юбилейно ,,Национално животновъдно изложение - Сливен 2019”.

Събитието се проведе в изложбения център край разклона за село Мечкарево и показа над 600 животни - овце, кози, говеда, биволи и коне. Проведе се конкурс за породисти животни, както и дефиле на конна полиция. Програматабе съпътствана и от фолклорна програма.

Посетителите на изложението, се информираха за дейностите ни, свързани с лешоядите, както и тяхната функция на естествен екарисаж. Осъществихме разговори със собственици на стада животни и ги информирахме за възможността да предоставят труповете на умрели животни за подхранване на лешояди.

Участието ни в изложението бе от изключителна важност, тъй като Сливен е един от целевите райони по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649. На територията на Природен парк "Сините камъни" е разположена адаптационна волиера за лешояди, от която се освобождават белоглави и черни лешояди.

Благодарим на организаторите на събитието Община Сливен за интересната програма и добрата организация!

Информационните дейности за лешоядите се осъществяват със съдействието на проект: