Новини

Зелени Балкани ще поставят къщички за птици с доброволци от М-тел.

Зелени Балкани ще поставят къщички за птици с доброволци от М-тел.

13.11.2011
Мястото е част от Натура 2000 зоната „Река Марица” и е подбрано специално заради характерните заливни гори по поречието на реката и притоците й.

Във връзка с инициативата Анелия Павлова от Зелени Балкани споделя: „Чрез поддържане на оптимални условия за обитателите на зоната като пойните птици, ще успеем да запазим екологичното равновесие в района!

Тази инициатива е част от проекта на М-Тел „Фирменото доброволчество като форма на тиймбилдинг”, и се осъществява с подкрепата на Фондация „Помощ за благотворителността в България”

Всички, които желаят да се включат в акцията са поканени от 11 ч. в западния край на Гребната база, от където ще стартира доброволческия ден!

Зелени Балкани призовават: „Носете си ръкавици и добро настроение, защото освен поставянето на къщичките и хранилките може да направим и оборка в района на работното място!

За контакт:
Анелия Павлова - Зелени Балкани, тел: 0899269576