Новини

Зелени Балкани стартира конкурс за подкрепа на местни стопани в райони с високо ниво на биологично разнообразие

Зелени Балкани стартира конкурс за подкрепа на местни стопани в райони с високо ниво на биологично разнообразие

11.11.2011
Целта на проекта е да се подкрепят различни стопани извършващи дейността си в райони с високо ниво на биологично разнообразие. Типични такива са Защитените зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 (www.natura2000bg.org) и/или територии от обхвата на международната инициатива Европейски Зелен Пояс (www.greenbelt.biodiversity.bg), попадащи в границите на общините Ивайловград, Свиленград, Тополовград, Елхово, Болярово, Тунджа, Средец и по изключение други близки райони.
Осигуряването на подкрепата се изразява в предоставяне на оборудване, техника, инвентар, определен брой животни за допълване стадо, породисти животни за подобряване генетичната линия на стадото, реконструкция на сгради или отделни помещения и др., които се използват от стопаните в тяхната типична работа.

Всички желаещи да участват в конкурса могат да намерят, приложени към новината формуляр и насоки за кандидатстване.

Попълнените документи се приемат не по късно от 17:00 на 11.11.2011 г.

За допълнителна информация :
гр. Пловдив 4004, ул. "Скопие" № 1, офис 9 и 10, тел. 032626977
Лице за контакт: Павлин Желев - e-mail: pzhelev@greenbalkans-wrbc.org
Насоки за попълване на Формуляр за кандидатстване. 125,00 KB b (doc) свали
Формуляр за кандидатстване. 125,50 KB b (doc) свали