Новини

default

Зелени Балкани търсят 5 фасади в пет български града, които да бъдат изрисувани с графити на едни от най-редките и красиви видове в страната

*
01.05.2019
Здравейте приятели!

Имаме удоволствието да ви съобщим, че в рамките на проект „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ имаме възможност да реализираме една наша стара мечта!

Да изрисуваме 5 големи фасади на сгради, с мащабни графити с размери от 150 кв. м. всеки.

Планирали сме на графитите да бъдат изобразени едни от най-редките и красиви видове в българската природа, а именно - брадатия лешояд (символ на българската природозащита), червеногушата гъска (световно застрашен вид, за който страната ни е едно от последните убежища по време на зимуването му), делфин (симпатичен на всички, но с много врагове), прилеп (незаслужено страдащ от негативното отношение на хората) и белошипа ветрушка - един от редките видове, доскоро изчезнал от страната, за който можем да се похвалим, че сме  възстановили като част от гнездящата ни фауна.

Градовете, в които сме планирали да изрисуваме графитите са:
- Пловдив - брадат лешояд
- Бургас - делфин
- Стара Загора - прилеп
- Варна - червеногуша гъска
- Свиленград или Хасково -  белошипа ветрушка

В тази връзка търсим сгради, чиито собственици/стопани биха искали сградите да бъдат изрисувани с тези атрактивни творби на графити-артисти!

УДЪЛЖАВАМЕ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ !!! 

Кандидатурите приемаме в новия срок до 5 юни 2019 г., като ще бъдат избрани сгради, въз основа на следните критерии:
- фасади на ключови места в градовете, на места,  където има голям човекопоток;
- сгради на обществени институции - Общини, Областни управи, училища, читалища, други;
- частни сгради, със съгласието на Сдружението на собствениците;
- сгради с подходяща основа, които са санирани или няма да бъдат санирани скоро, с цел да се осигури, максимална "дълговечност" на произведенията;
- сгради, чиято мазилка е в добро състояние, стабилна и позволява изрисуването с графити.
 
Решението за избора на сградите ще бъде взето от Елена Стоева - Ръководител на проекта "Нови хоризонти", след нужните консултации със стрийт артисти, автори на графити и съгласуване със съответните институции, като ще оповестим публично избора си и критериите, по които е била избрана сградата.
 
Молим, всички желаещи да участват в конкурса да попълнят следната анкета: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1ImdJgRzuETglYNAfygnQkaXL4hbvDfe8DH3K1o7ZE2QWug/viewform

Източник на изображението https://www.graffitistreet.com/interview-with-street-artist-sonny-2017/

За допълнителна информация:
Елена Стоева - Ръководител на проекта
моб. тел.0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org