Новини

Зелени Балкани в партньорство с италиански проект за опазване на белошипата ветрушка

Зелени Балкани в партньорство с италиански проект за опазване на белошипата ветрушка

16.04.2018
Експерти на организацията представиха своя опит по време на заключително събитие и междинна среща в рамките на проект "Un falco per amico“ LIFE11 NAT IT 068
 
Събитията бяха организирирани от община Gravina in Puglia в южна Италия, която е координиращ бенефициент  на проекта по Програма LIFE Европейския Съюз. На територията на тази община гнездят няколко  хиляди белошипи ветрушки, които заемат гнездови територии основно върху старинни сгради в градчето. В старинното градче съществуват специални разпоредби по отношение ремонтирането на покривите на сградите, така че редките соколчета да не се лишават от места за гнездене

Заключителното събитие на което бяха представени цялостните резултати от италианския проект, се проведе на 28ми март 2018 г., а междинната среща през месец декември 2017. г. По време на двете събития експерти от Зелени Балкани, работили по изпълнението на проект “Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 представиха възстановяването на вида като гнездящ в България, като част от проекта по Програма LIFE  на ЕС. По време на заключителното събитие, българските природозащитници отделиха особено внимание на методите за маркиране и проследяване на белошипите ветуршки, които са използвани в процеса на възстановяване на вида в страната. Това са опръстеняване с метални и цветни ПВЦ пръстени (оранжеви на цвят с черни символи) и радио и сателитни предаватели.

Особено любопитно се оказа наблюдението на италианските колеги, като само няколко дни след събитието успяха да заснемат белошипа ветрушка маркирана с оранжев ПВЦ пръстен – L44. След подадената информация от Пино Джилио, експерт по италианския проекта и извършената справка от страна на Зелени Балкани, данните насочват че вероятно заснета птица е опръстенена в Испания, където използват подобни цветни пръстени но с друга комбинация от цифри и букви.