Новини

Зелени Балкани в търсене на зимуващи царски орли в Гърция

Зелени Балкани в търсене на зимуващи царски орли в Гърция

04.01.2019
Екипът регистрира възрастен индивид в района на Делтата на река Марица

През зимните месеци възрастните царски орли не са толкова привързани към гнездата си и често се случва да напускат гнездовия си район за различен период от време. Това подтикна екип на Зелени Балкани на 11.12 – 12.12.2018 г. да се отправи на юг в търсене на зимуващи орли.

Отправна точка на природозащитниците бе района на Национален парк ,,Делтата на Еврос“, както се нарича река Марица в Гърция. Влажните зони и пасищата в националния парк приютяват хиляди зимуващи птици, като розово фламинго, гъски, патици, чапли, корморани, морски орли, големи кресливи орли, черни кани, блатари, мишелови и други. В този район няма данни за гнездящи царски орли, но пък той е сравнително близо до съседните гранични територии на България и Турция, където видът се размножава в стабилни популации.

Още в началото на проучването екипа имаше шанса да наблюдава възрастен царски орел, в района на Делтата. Според колегите от администрацията на Национален парк ,,Делтата на Еврос“, често се случва да бъдат наблюдавани по няколко възрастни царски орли по време на зимуване в района.

За момента няма данни дали те произхождат от вече известните съседни популации на вида в България и Турция, или са от по – далечни райони – Унгария и Словакия например, а защо не това да са царски орли, гнездящи на неизвестни места в Гърция.
Използваме случая да благодарим на администрацията на Национален парк ,,Делтата на Еврос“ за оказаното сътрудничество и гостоприемство!
 
Усилията на „Зелени Балкани“ за опазването на царския орел в България през 2018 г. са подкрепени от германската фондация EuroNatur - www.euronatur.org 
 
Градимир Градев,
Ръководител на проект тел: 0885 609289 ;е-mail : ggradev@greenbalkans.org