Новини

default

Зелени Балкани връчи официално предложение за сътрудничество в ПЦ „Поморийско езеро” на кмета на гр. Поморие по време на откриването на природозащитната бригада

*
01.09.2020
25-тата природозащитна бригада „Поморийско езеро” 2020 бе официално открита в присъствието на кмета на гр. Поморие - Иван Алексиев, представител на РИОСВ Бургас и многобройните участници.
По време на откриването Зелени Балкани представиха на кмета на гр. Поморие, г-н Алексиев, предложение за съвместно управление на Центъра в съзвучие с изявената му готовност пред медиите.
Организацията се ангажира да провежда ежегодната поддръжка на местообитанията по време на природозащитните бригади и да ползва съвместно експозицията на Центъра единствено срещу възможността да продължи общественополезната си дейност чрез безвъзмездното ползване на доброволческата стая за провеждането на информационни и образователни дейности, насочени към гражданите и целящи повишаване на осведомеността за уникалното биоразнообразие в езерото, както и консервационни дейности.
На събитието присъстваше официалния представител на РИОСВ Бургас – Станислав Георгиев – старши експерт защитени територии, който поздрави доброволците и им пожела успешна и удовлетворяваща работа. Областният управител, Вълчо Чолаков, изпрати поздравителен адрес, поради невъзможността си да участва, който мотивира доброволците да продължават дейно природозащитните акции.

След официалното откриване беше представена презентация за информационните дейности на Зелени Балкани, биоразнообразието на Поморийско езеро и историята на консервационните бригади.
След представянето Кметът наблюдаваше защитените видове птици със зрителна тръба. На наш въпрос дали му харесва, отговори положително. Кметът отбеляза, че Поморийско езеро е единствено място, където може да се наблюдава едновременно и изгрева и залеза.
Надяваме се, че приемането на поканата ни за откриване на природозащитната бригада още веднъж показва намеренията на общината да продължим бъдещето си сътрудничество, така че се надяваме в най-скоро време да получим отговор на нашето предложение и да не чакаме до 30-ти септември.

Припомняме, че Зелени Балкани имат официално удължение за напускане на Посетителския център до 30.09.2020, но още преди приключването на договора за ползване, заявиха желанието си да продължат  там образователните и консервационни дейности.

Допълнителна информация:
- Информация за двете петиции, в подкрепа на оставането на Зелени Балкани в Посетителски Център „Поморийско езеро“:
https://www.peticiq.com/283261
https://www.peticiq.com/283353
- Предистория по казуса: 
https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/bg/Zeleni-Balkani-sa-prinudeni-da-napusnat-Posetitelskiya-si-tsentyr-na-Pomoriysko-ezero-.p975
https://greenbalkans.org/bg/_14_dni_dava_kmetyt_na_Pomorie_na_Zeleni_Balkani_da_napusnat_Posetitelskiya_Tsentyr_na_Pomoriysko_ezero_-p7633

- Годишна работна бригада на Зелени Балкани на Поморийско езеро: 
https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/bg/25-tata-rabotna-brigada-na-Pomoriysko-ezero-shte-byde-provedena-prez-septemvri-mesets.p970

За контакти:
Елена Стоева - Зелени Балкани
моб. телефон: 0887574699, имейл: etilova@greenbalkans.org