Видео галерия

Жив символ или музеен експонат

Изготвената от Зелени Балкани продукция е озаглавена ,,Жив символ или музеен експонат“ и представя впечатляващи кадри от живота на  царските орли (Aquila heliaca), заснети в естествени условия, предпочитаните  райони на обитаване на вида и други любопитни моменти от живота на величествените птици. Във филма са застъпени и дейностите на Зелени Балкани за опазването и проучването на царския орел, които се осъществяват от експерти на Организацията вече повече от  25 години.

Филмът е окомплектован и копиран на DVD в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, изпълняван от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.

Допълнителна информация за продукцията:
СЦЕНАРИЙ: Градимир Градев
КАМЕРА: Любомир Андреев, Георги Стоянов, Таньо Марков, Георги Диловски, Константин Дичев
ФОТОГРАФИЯ: Борислав Борисов, Братислав Грубач, Любомир Андреев, Добромир Добринов, Архив ФДФФ
ГРАФИКА И МОНТАЖ: Любомир Андреев
МУЗИКА: БУЛГАРА
ДИКТОР: Димитър Кръстев
ТОНРЕЖИСЬОР: Валерия Попова
РЕДАКТОР: Симеон Марин
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОДУЦЕНТ: Кръстьо Ламбев, Продължителност 39 мин.
Допълнителни материали:  видеоклип + фотогалерия

Фирмът може да видите приложен като новината. Той е достъпен за природолюбителите и на интернет страницата на Зелени Балкани в секцията Галерия – Видео, както и в You Tube профила на Организацията.

За допълнителна информация:
Градимир Градев - Зелени Балкани
e-mail: ggradev@greenbalkans.org, моб. тел. 0885 609289