Новини

Зимен мониторинг на червеногушата гъска

Зимен мониторинг на червеногушата гъска

13.12.2013

На 5 декември бе направен подробен мониторинг на Дуранкулашко езеро и морския бряг. В езерото бяха наблюдавани 10 сиви гъски, малко ято големи белочели и около 4500 зеленоглави патици, десетки пойни и неми лебеди. Наблюдавани бяха доста блатари и мишелови, както и един морски орел и един малък сокол (сокол чучулигар). Наблюдавано бе и първото малко ято от червеногуши гъски, съставено от 7 индивида. В морската зона интересно бе наблюдението на 127 качулати (средни) корморани.

На Шабленското езеро са наблюдавани малко зеленоглави патици, бърнета, ято неми лебеди, 20-тина лиски и няколко гмуреца. Направен е и отчет на птиците на Шабленската Тузла.

Проведеният мониторинг показва, че все още не е започнала масовата миграция на гъски – от северни райони към езерата Дуранкулак и Шабла. Възможно е, през тази седмица, предвид застудяването числеността на гъските да се увеличи. За наблюдение на процеса, екипа ще провежда редовен мониторинг. По време на наблюденията, освен отчитане на числеността на червеногушата гъска, се следи и за бракониерски прояви. Екипът е снабден с ветеринарно-медицинско оборудване за първа помощ на бедстващи червеногуши гъски и други видове.

Като част от създадената от Зелени Балкани система за мониторинг на китоподобните, бяха обходени и морския бряг от Шабла до Дуранкулак за регистриране на евентуално изхвърлени трупове, но такива не бяха открити.