Новини

Зимно училище BLACK SEA WATCH за студенти от Истанбул в Шиле, Турция

Зимно училище BLACK SEA WATCH за студенти от Истанбул в Шиле, Турция

23.12.2016
На 17 и 18 декември фондация TUDAV - турския партньор в проект BLACK SEA WATCH “Екологични проучвания в Черно море с участието на обществеността” – организира зимно училище за студенти от Истанбул в гр. Шиле на Черноморския бряг. Събитието се проведе в Гранд хотел Шиле и плажа на града. Експертите от TUDAV представиха различните обитатели на Черно море и опасностите и проблемите пред които те и цялото море са изправени - инвазивни видове и тяхното въздействие върху местната фауна, замърсяване, свръхулов и намалелите рибни запаси. Експерт от Зелени Балкани представи значението на Черно море за стотици видове птици  като място за размножаване, почивка, зимуване и миграция.

Координатора на проекта демонстрирана как работят мобилното приложение и уебсайта BLACKSEAWATCH.ORG, които са създадени в рамките на проекта. Чрез различни задачи, студентите имаха възможност да научат повече за инвазивните видове, заплахите и морските отпадъци. Силно впечатление направи интереса на младите хора към различните представени теми и активната дискусия по поставените проблеми и въпроси в рамките на практическите задачи.

По време на практическото занятие на близкия плаж бяха регистрирани няколко интересни наблюдения включително и на редкия вид птица – качулат корморан!

За контакти:
Димитър Попов - 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org
Проектът се съ-финансира от Европейския съюз и Република Турция в рамките на програма  Диалог за гражданско общество „Околна среда”.