Служители

default

Златка Николова

Златка Николова
Ръководител финансов отдел.
Отговаря за планирането и разходването на средствата на организацията, изготвя финансово-счетоводните отчети за дейността на организацията.

e-mail: znikolova@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0885108707