Новини

​Ето как премина Международния ден на лешоядите у нас

​Ето как премина Международния ден на лешоядите у нас

10.09.2019
Тази година екипът на Зелени Балкани, заедно с нашите партньори активно отбеляза Международния ден на лешоядите – 7 септември с редица събития в цялата страна. Ето как преминаха те:

Колегите от Дружеството за защита на хищните птици, заедно с Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“ проведоха опознавателна екскурзия в парка. Общо 12 любители на природата се включиха в събитието, като маршрутът премина през северните части на парка. Гостите успяха да наблюдават общо около 20 белоглави лешояда, наред с други интересни видове като скален орел и сокол скитник. Участниците в екскурзията бяха запознати с биологията на белоглавия лешояд, а също така с информация за другите три вида лешояди срещащи се в Европа, опасностите заплашващи лешоядите, за работата по проектите за опазване на лешоядите провеждани в района от 2003 г. до момента от Дирекция на ПП „Врачански Балкан“, Дружество за защита на хищните птици, Зелени Балкани и Фонд за дивата флора и фауна.

В Сливен, отбелязахме международния празник с ден на отворените врати на волиерата на Зелени Балкани в ПП „Сините камъни“. 5 групи и общо 22-ма човека посетиха волиерата и научиха интересни факти за биологията, живота и причините за изчезването на част от лешоядите. Някой от посетителите имаха шанса да наблюдават новоосвободените черни лешоядчета Злин и Острава-2 при техните първи полети в природата. Всички бяха много ентусиазирани и си тръгнаха с много нови спомени и знания за тези интересни и величествени птици.

Колегите от Фонда за дивата флора и фауна, пък отбелязаха Международния ден на лешоядите  в природен резерват Увац, Сърбия, където участваха в международна среща под мотото „25 години грижа за белоглавите лешояди в Сърбия“.

Благодарим на всички наши колеги, които се включиха в организацията на събитието, както и на всички гости, присъединили се към отбелязването на международния празник!

За контакти:
Ивелин Иванов – ръководител проект „Светло бъдеще за черния лешояд” - моб.тел. 0885108716