Филми

"Общоевропейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в България", 2008

Филм за НАТУРА 2000 и процеса на изграждането и в България. Филмът е изготвен като част от дейностите по проект "Изграждане на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 в България", финансиран от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда).

Идея и сценарий: Симеон Марин, Георги Стоянов  
Оператори: Георги Стоянов, Любомир Андреев
Компютърна графика: Любомир Андреев
Монтаж: Таньо Марков
Тонрежисьор: Стоил Кереванов
Диктор: Златко Павлов
Режисьор: Златка Николова