Новини

​Първа сформирана дива двойка белошипи ветрушки в Спасителния център за диви животни

​Първа сформирана дива двойка белошипи ветрушки в Спасителния център за диви животни

12.03.2019
Пролет иде, а с нея и белошипите ветрушки в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Първи тази година в Центъра в Стара Загора се завърнаха три белошипи ветрушки - две мъжки и една женска. И трите са излюпени през 2017 като част от програма за възстановяване на вида и са освободени от хака на Спасителния център. Сформиралите първата двойка за тази година са с пръстени KVK и KVV. Интересен факт е, че същите три птици се завърнаха първи и миналата година.

През 2017 са освободени общо над 40 млади ветрушки, като 25% от тях се завърнаха да загнездят на „родното си“ място.

2018 успяхме да излюпим и освободим над 30 малки, с което освободените малки за две години стават над 70. Очакваме съвсем скоро броят на завърналите се от прелет да се увеличи и се надяваме освен тези, освободени и опръстенени от нас, да ни посетят и диви индивиди.

Освобождаването на белошипи ветрушки от Спасителния център се случи след като колонията в Левка се увеличи значително, в резултат на дейностите по проект „По-голям шанс за белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360. Екипът на проекта реши, че може да се изпробва същата методика и от адаптационната клетка в центъра и да възвърне вида и в небето на Стара Загора.

Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, свързани с белошипите ветрушки, се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371