Новини

​В Месеца на Натура 2000 освободихме първите черни лешояди в Природен парк „Врачански Балкан“

​В Месеца на Натура 2000 освободихме първите черни лешояди в Природен парк „Врачански Балкан“

18.05.2020
В края на миналата седмица освободихме първите черни лешояди в Природен парк „Врачански Балкан“ в рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“. В Месеца на Натура 2000, само няколко дни преди деня на Натура – 21ви май, колегите ни от Дружеството за защита на хищните птици, които се грижат за волиерата в Парка, заедно с Фонда за дивата флора и фауна и Зелени Балкани освободиха първите 5 птици – Стара планина, Монтана, Враца, Жора (дамския вариант на Жоро :) и Бараба. Четирите женски и единият мъжки картал, които са прекарали последните 7 месеца във волиерата в ПП "Врачански Балкан", са снабдени с GPS трансмитери за да проследим движението им след освобождаване.

Това освобождаване идеално съвпада и със скорошните посещения на площадката в ПП "Врачански Балкан" от освободените през 2018 и 2019 Рига и Кутелка, заедно с немаркиран млад картал, вероятно от местната колония в Дадя, Гърция.

Надяваме се птиците да са успели да се привържат към региона за времето, което прекараха във волиерата в Парка и да се задържат в местността.

Очаквайте повече новини за младите птици, както и за останалите лешояди, освободени в рамките на проект „Нов живот за лешоядите“ LIFE14 NAT/BG/000649.

Контакти:
Ивелин Иванов - ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/000649
моб.телефон: +359887589995, имейл: iivanov@greenbalkans.org

Геогри Стоянов - Дружество за защита на хищните птици
моб.телефон: +359878734503, имейл: bpps@abv.bg