Новини

​Зелени Балкани осигурява храна и за царските орли в района на площадката за подхранване на лешояди в Природен парк ,,Сините камъни“

​Зелени Балкани осигурява храна и за царските орли в района на площадката за подхранване на лешояди в Природен парк ,,Сините камъни“

23.10.2019
През последния месец, поне два млади царски орела се хранят редовно на площадката заедно с лешоядите.

Есента е преломен момент от живота на младите хищни птици. Излюпените през последното лято орли и лешояди се нуждаят от обилна и качествена храна през есенния период. Така те имат възможност да навлязат в тежките зимни месеци в добра кондиция и заредени с достатъчно енергия, за да се справят с изпитанията на суровата зима или предизвикателствата на миграцията на юг към по–уютните места за презимуване. Поради тази причина и природозащитниците от Зелени Балкани работещи по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649, през последния месец отбелязват със задоволство почти ежедневното присъствие на млад царски орел на трапезата на хранещите се в района черни и белоглави лешояди. Това се  доказва благодарение на съвременното видеонаблюдение изградено от екипа на Зелени Балкани в района на площадката за подхранване на лешояди в Природен парк ,,Сините камъни“, както и на кадрите заснети от фотографското укритие. Почти всеки ден поне един млад царски орел, чието оперение показва че е излюпен през последното лято се храни с охота от подхранването осигурено от екипа. Поради липсата на индивидуално маркиране (орнитологични пръстени, крилометки или предаватели), експертите не могат да са категорични дали става въпрос за само една птица, или за повече от един индивида хранещи се по различно време. Видно е, че царският орел, наблюдаван в района със всеки изминал ден демонстрира все по–голяма увереност и борбеност и не се притеснява да се противопостави в борбата за храна на далеч по–едрите лешояди.

От Зелени Балкани със задоволство обобщават, че площадката за подхранване на лешояди в Природен парк ,,Сините камъни“ всяка есен редовно се посещава от млади царски орли, търсещи храна след като са напуснали ,,родните“ си гнездови територии в края на лятото.


За контакти:
Симеон Марин – Полеви координатор, проект LIFE14 NAT/BG/649
е-mail : smarin@greenbalkans.org   моб. тел: +359889 223173Дейностите са част от проект: