Опазване на видовете

default

Червеногуша гъска

Ята от червеногуши гъски
Близо 80 % от тях зимуват на територията на България – предимно в района на Приморска Добруджа (езерата Дуранкулак и Шабла), както и в Бургаските влажни зони и значимите водоеми в Горнотракийската низина (язовирите Овчарица, Розов кладенец, Пясъчник и др.). 
Обикновено птиците нощуват във водоемите, а през деня прелитат в околностите да се хранят, най-често използвайки посевите на различни житни култури. Въпреки, че ловът на този световно застрашен вид е строго забранен според българското законодателство, той често стават жертва на недобросъвестни ловци. Когато в ранните сутрешни часове гъски излитат от водоемите в смесени ята, наред с ловните обекти като сивите и големите белочели гъски, биват обстрелвани и много червеногуши гъски. Обикновено като претекст се използва лоша видимост или неразпознаване на вида (въпреки, че при лоша видимост ловът е забранен, а ловците минават изпит за разпознаване на ловните обекти и защитените видове). В допълнение на това птиците биват преследвани и обстрелвани и през целия ден по местата за хранене. Освен от директния отстрел, много птици загиват вследствие на постоянното безпокойство и преследване, което не им дава възможност за пълноценно хранене. Тези неблагоприятни за птиците фактори са особено засилени в студени и снежни зими, в дни с мъгла и снежни виелици, когато видимостта е намалена и храна се намира доста трудно.
В този критичен период, големите ята червеногуши гъски се нуждаят от сигурно място за почивка и хранене.


Нашата работа:
Работата ни за червеногушата гъска е насочена, както към опазването на вида, така и на неговите зимни местообитания – местата за хранене и почивка. Целта е да се създаде „зона за сигурност”, където птиците могат да почиват и необезпокоявани да се хранят, без да бъдат изтребвани от бракониери. За реализирането на тази цел е предприет новаторски за природозащитата в страната ни подход, насочен към закупуването от страна на Зелени Балкани на територии, които са от значение за зимуващите птици

.


Резултати:
  • с финансовата подкрепа на EECONET Action Fund и EURONATUR, Франкфуртското Зооложко дружество и Комитета Против Убийството на Птици, в района на Приморска Добруджа са закупени над 100 ха земи за запазване на зимовните хабитати на вида; 
  • като част от дейността на Спасителния център е осигурена материална база и експертна помощ за обезпечаване лечението и възстановяването на бедстващи червеногуши гъски; 
  • осъществява се мониторинг в района на водоемите и прилежащите им територии от значение за презимуването на червеногушите гъски; 
  • като част от програмата ни срещу бракониерството във влажните зони, се реализират различни дейности за превенция на бракониерството;
  • издаден е плакат за опазване на червеногушата гъска, който се разпространява целево в районите, значими за опазването на вида.

Как мога да помогна?
  • Като участвате в превенцията на бракониерството и сигнализирате за бракониерство и незаконен лов;
  • Като разпространявате информационни материали за опазване на червеногушата гъска;
  • Като изпращате ранени птици в Спасителния център за диви животни в Стара Загора;
  • Като дарите средства за опазването на вида в страната. Повече за възможностите за дарение четете ТУК.

Дейностите ни за опазване на червеногушата гъска се осъществяват с финансовата подкрепа наEURONATUR и EECONET Acton Fund.