Проекти

default

филм - Българската гора-настояще, но дали с бъдеще?

Период: 20.03.2006 – 30.09.2006 г.

Финансираща организация: КЦМ 2000 АД

Цели и дейности: Показване на престъпните методи по унищожаване на българската гора и проблемите на горите в България.

Резултати: Изготвен филм - излъчван на различни презентации, разпространен до медиите