Кампания Деветашка пещера

Работна среща за устойчивото управление на Деветашката пещера

13.04.2013

На 12.04.2013г. по инициатива на Община Ловеч се проведе работна среща за устойчивото управление на Деветашката пещера. На срещата присъстваха представители на различни отдели от Общинска администрация – Ловеч, МОСВ – Отдел „Защитени територии“, РИОСВ – Плевен, Регионалния исторически музей – Ловеч, Центъра за изследване и защита на прилепите към НПМ – БАН, Българска федерация по спелеология, Зелени Балкани.

Прочети повече ...

Възстановяване числеността на прилепните колонии в Деветашката пещера

29.11.2012

Източник - Център за изследване и защита на прилепите към НПМ - БАН. На 23.11.2012 г. експерти от Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей при БАН извършиха теренна проверка в Деветашката пещера с цел преброяване броя на прилепите - една година след снимките на „Непобедимите 2“.

Прочети повече ...

Една година след незаконните снимки на Непобедимите-2 в Деветашката пещера …. Съдът се произнесе окончателно в полза на неправителствените организации и експертите, оспорвали разрешението на РИОСВ - Плевен за провеждане на снимките

28.11.2012

На 26.11.2012г., с решение № 14848 Върховният административен съд отхвърли окончателно жалбата на РИОСВ Плевен и „Ню Бояна Вибурно” ЕООД против решението на Административен съд-Плевен от 22.02.2012 г., с което падна акта, разрешаващ снимките. С това съдът потвърди напълно аргументите на Зелени Балкани, завели иска, от името на граждани, подали сигнали по случая.

Прочети повече ...

Правдата възтържествува - Съдът се произнесе в полза на природозащитниците по случая с Деветашката пещера

23.02.2012

На 22.02.2012 г., Административен съд гр. Плевен се произнесе в полза на природозащитениците по случая със снимането на филма "Непобедимите" 2 в Деветашката пещера.

Прочети повече ...

МОСВ отказва да признае закононарушенията в Деветашката пещера. ЕК и международни организации се ангажират със случая

20.12.2011

След участието на Началника на отдел „Защитени територии“ в МОСВ, пред БНТ на 19.12.2011г. стана ясна официалната позиция на МОСВ по случая с Деветашката пещера. Министерството няма намерение да санкционира отговорните служители, твърди,че в пещерата не е имало значимо безпокойство на прилепите и няма констатирани от тях сериозни закононарушения.

Прочети повече ...

Никоя държавна институция не се ангажира да приложи Закона, по случая със снимането на филма „Непобедимите 2“ в Деветашката пещера

29.11.2011

Въпреки всички предприети действия от природозащитниците относно нарушенията в Деветашката пещера и въпреки широкия обществен и медиен отзвук, до момента няма държавна институция, която да е предприела предвидените по законите в България мерки за прекратяване на нарушенията в обекта от Националната екологична мрежа.

Прочети повече ...

Проверка в Деветашката пещера потвърди опасенията на природозащитниците

21.11.2011

Експерти потвърдиха негативното влияние за прилепите, причинено от снимките на филма „Непобедимите“ в Деветашката пещера. Това стана по време на проверка в пещерата осъществена на 16 ноември.

Прочети повече ...