default

Прилепи

В една от прилепните пещери
В България се срещат 33 от 35-те вида прилепи в Европа.
Всички те са редки и защитени видове, с голямо природозащитно значение.
Освен това, те са и много полезни видове поради факта, че се хранят изключително с насекоми, голяма част от които са вредители.
Унищожаването на естествените местообитания и убежища на прилепите, както и неконтролируемото използване на инсектициди, са причинили драстично намаляване на числеността им в много страни.
Това налага и предприемането на спешни консервационни мерки за тяхното опазване.

Повече за прилепите по света, начина им на живот, видовете прилепи, срещащи се в България, прилепните пещери в страната и още.... научете ТУК. 


Нашата работа
През 1989 година като част от дейността на Зелени Балкани е създадена „Групата за изследване и защита на прилепите”. През 1997г., Групата се регистрира като самостоятелна организация, посветена на изследването и опазването на прилепите.

В момента Зелени Балкани, в партньорство с Лондонското зооложко дружество, осъществяват проект за Мониторинг на прилепното биоразнообразие: Индикатори за устойчиво развитие в Източна Европа. Проектът представлява оригинална мониторингова програма, при която като индикаторни видове се използват прилепите. Мониторингът се осъществява от доброволци, които с помощта на коли, снабдени със специално оборудване (GPS и ултразвуков детектор) записват ултразвуците издавани от прилепите. Анализът на звуците позволява да се определи видът на прилепа, а последващият анализ - да се направят важни изводи за състоянието на околната среда и биоразнообразието в районите на проучване.

Доброволци на Зелени Балкани участват в програмите за мониторинг на прилепните колонии в значимите прилепни пещери.

Как мога да помогна?
- Като участвате в проекта ни за мониторинг на прилепите по пътищата
- Като участвате в мониторинга на прилепите в значимите прилепни пещери в страната
- Като участвате в информационните кампании за прилепите (презентации, разпространение на информационни материали и пр.).
- Като убедите повече хора за ползата от прилепите и факта, че те са интересни и редки животни

Дейностите ни за опазване на прилепите се осъществяват в партньорство с Групата за изследване и защита на прилепите и с финансовата подкрепа на Лондонското зооложко дружество.
Определител на прилепите в Европа (Автори Christian Dietz и Otto von Helversen) - български език 12.91 MB (pdf) Свали
Дипляна - Прилепите - наши съседи и приятели 4.32 MB (pdf) Свали
Еколого-фаунистично проучване на прилепите (Chiroptera) в районите на Пловдив и Стара Загора - дипломна работа на Славея Стойчева 8.53 MB (pdf) Свали