Опазване на видовете

default

Земноводни и влечуги

Земноводни и влечуги
В България се срещат 20 вида земноводни и 42 вида влечуги.

Работата ни за тяхното опазване, за съжаление, не е много активна и е насочена предимно към опазване на техните местообитания. 
Голямо значение в това отношение имаше проектът ни за НАТУРА 2000. По време на неговото изпълнение, в теренните проучвания за определяне на защитените зони участваха над 100 специалисти, част от които херпетолози. Определени бяха над 20 защитени зони с акцент върху опазването на редки видове влечуги и земноводни.

Експерти на организацията осъществиха херпетологични проучвания на Поморийско езеро (като част от процеса на разработване на План за управление на езерото) и района на Сърнена средна гора.

Организацията също така участва в множество конфискации на незаконно притежавани от частни лица сухоземни костенурки. Близо 70 сухоземни костенурки са постъпили в Спасителния център. След положени грижи, възстановяване от наранявания или презимуване в Спасителния център, 80% от тях бяха върнати в дивата природа.

Зелени Балкани участват в Националната работна група за опазване на земноводните и влечугите в България, създадена по инициатива на БДЗП.

Издания:

- Определител на земноводните и влечугите в България – определителят е издаден в сътрудничество с Българската академия на науките, Българското херпетологично дружество (автори на изданието) и с финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда;
- Дипляна „Змиите”.


Как мога да помогна?
- Като участвате в информационните кампании за влечугите и земноводните;
- Като ни сигнализирате за случаи на незаконно притежание на сухоземни костенурки или ако сте свидетели на „събирателство” на сухоземни костенурки в дивата природа;
- Като ни сигнализирате за открити от вас наранени костенурки.
Определител на земноводните и влечугите в България 5.97 MB (pdf) Свали