Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
Новини
Рекордна численост на черни лешояди извън Източни Родопи
[ 02.08.2021 ]
 
Общо 20 черни лешояди бяха засечени по наблюдения и предаватели във Врачански Балкан през юли. Това е рекордна численост на този рядък вид за целите Балкани, извън размножителната колония в Източни Родопи, Гърция.

повече >>
Първото малко на черен лешояд, излюпено в природата в България, беше успешно опръстенено в гнездото
[ 30.07.2021 ]
 
Запознайте се с МИЧЕВ-БОЕВ – това е името на първия млад черен лешояд, излюпен в България за последните близо 30 години и първият в Стара планина от повече от половин век.

повече >>
Природозащитната идея на сцената на Узана поляна фест 2021
[ 28.07.2021 ]
 
Географският център на България Узана отново се превърна в център на екологични идеи и природозащитни каузи.
 
повече >>
Четиримесечният лешояд Пламък напусна Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани
[ 28.07.2021 ]
 
Днес Пламък, второто малко на нашата двойка белоглави лешояди, навърши четири месеца и дойде моментът да заживее самостоятелно.

повече >>

Всички новини >>Виж Зелени Балкани във Facebook