Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
Новини
Направен бе профилактичен преглед на лешоядните птици в Спасителния център на Зелени Балкани
[ 18.09.2018 ]
 
Днес, ветеринарните лекари на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, направиха планови профилактичен преглед на част от лешоядните птици в Центъра. Прегледани бяха двойката черни, брадати и белоглави лешояди, както и самотния мъжки белоглав от посетителския кът.

повече >>
Ето как отбелязохме Международният ден на лешоядите в гр. Сливен
[ 07.09.2018 ]
 
На 01 септември съвместно с ДПП "Сините камъни" проведохме информационна кампания сред малките и големи граждани на гр. Сливен.
повече >>
Международен ден на лешоядите
[ 01.09.2018 ]
 
На 1 септември Зелени Балкани ще отбележи Международният ден на лешоядите в гр. Сливен
повече >>
Младо лешоядче блъснато от влак
[ 24.08.2018 ]
 
Нашият екип има голямата задача да помогне на младо белоглаво лешоядче, изгубило крилото си.


 
повече >>

Всички новини >>Виж Зелени Балкани във Facebook