Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
Новини
Международна нощ на прилепите в гр. Ловеч
[ 26.10.2021 ]
 
През изминалата седмица в гр. Ловеч на площад "Тодор Кирков" се проведе Нощта на прилепите.
 
повече >>
Международна нощ на прилепите в гр. Плевен
[ 26.10.2021 ]
 
Наши домакини през изминалата седмица посветена на прилепите бяха Регионалният Исторически Музей в гр. Плевен.

 
повече >>
Добри новини за младия царски орел Златко – Камен
[ 12.10.2021 ]
 
Вероятно си спомняте, че в началото на септември екип на Зелени Балкани, в присъствието на медии, освободи млад царски орел, в района на село Камен, сливенско?
 
повече >>
Исторически успех: Първото карталче, отгледано през ХХІ век в природата в България, успешно напусна гнездото си в Котленска планина
[ 03.10.2021 ]
 
Двадесет и осем години след последното гнездене и 36 години след като видът е бил официално обявен за изчезнал в страната (Червена книга на НР България, том 2), черният лешояд (картал) отново успешно гнезди в България през 2021.

повече >>

Всички новини >>Виж Зелени Балкани във Facebook