Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
Новини
Белоглавите лешояди в Спасителния център с първото снесено яйце за годината!
[ 03.01.2020 ]
 
Белоглавите лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани този път, преди всички, снесоха първото яйце за годината!
повече >>
Още два белоглави лешояда полетяха в ПП "Врачански Балкан"
[ 12.12.2019 ]
 
Миналата седмица наши колеги от Дружеството за защита на хищните птици и Фонда за дивата флора и фауна маркираха и освободиха два белоглави лешояда в ПП „Врачански Балкан“. 

повече >>
Брадатите лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани вече правят опити да създадат ново поколение
[ 10.12.2019 ]
 
След като размножителния период на брадатите лешояди наскоро започна с първите признаци на брачно поведение, вече се наблюдават и първите копулации.

повече >>
​Лешоядни страсти в чужбина и у нас
[ 03.12.2019 ]
 
За всички, които следят  отблизо съдбата на освободените у нас черни лешояди ето последните новини.

повече >>

Всички новини >>Виж Зелени Балкани във Facebook