Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
Новини
10 са ловни соколчета са отгледани в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани през този сезон
[ 16.05.2019 ]
 
Излюпиха се и последните ловни соколчета в Спасителния център за диви животни, като общият брой на отгледаните малки достигна 10.

повече >>
Новини за черните лешояди в България
[ 08.05.2019 ]
 
Отното е пролет и нашите приятели, черните лешояди, се завръщат у дома.
повече >>
Ловно соколче, излюпено в инкубатора Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани
[ 08.05.2019 ]
 
Ловното соколче, излюпеното преди малко повече от седмица в инкубатора на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, вече е настанено при приемните си родители и расте здраво под грижите на птици от своя вид.

повече >>
Мъжка вечерна ветрушка постъпи за лечение в Спасителния център за диви животни
[ 08.05.2019 ]
 
Мъжка птица от редкия вид вечерна ветрушка постъпи като пациент на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

повече >>

Всички новини >>Виж Зелени Балкани във Facebook